ข้อมูลอัพเดท

Archive

เนื้อหาย้อนหลัง แบ่งเป็นปี

 • Aug
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 มูลนิธิไทยโรดส์ เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันแถลงผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2556 โดยไฟล์นำเสนอในงานแถลงข่าวฯ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่หน้าคลังความรู้ ตามลิงค์นี้ครับ  http://trso.thairoads.org/resources/5421
 • May
  ไฟล์นำเสนอในเวทีเสวนา หัวข้อ "สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยกับการบังคับใช้กฎหมาย" โดยมูลนิธิไทยโรดส์ จากงานสัมมนาอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดได้แล้วจากหน้าคลังความรู้
 • Aug
  ข้อมูลสรุปผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ปี 2555 สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่หน้าคลังความรู้ครับ
 • Nov
  ไฟล์อิเลคโทรนิคของรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 ที่จัดทำโดยมูลนิธิไทยโรดส์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วในส่วนของคลังความรู้
 • Jul
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง และกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะนำมาจัดเก็บและเผยแพร่บนเว็บไซต์ครับ
 • Jul
  ไฟล์อิเลคโทรนิคของรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ที่จัดทำโดยมูลนิธิไทยโรดส์ และ ศูนย์วิจัยอุบัิติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้วยความสนับสนุนของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วในส่วนของคลังความรู้