รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

เขียนโดย webmaster เมื่อ

ไฟล์อิเลคโทรนิคของรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2552 ที่จัดทำโดยมูลนิธิไทยโรดส์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สามารถดาวน์โหลดได้แล้วในส่วนของคลังความรู้