การนำเสนอข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2553

เขียนโดย webmaster เมื่อ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง และกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะนำมาจัดเก็บและเผยแพร่บนเว็บไซต์ครับ