อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

 

วันหยุดปี พ.ศ. ใหม่หรือวันหยุดสงกรานต์ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยส่วนใหญ่ ทั้งจากการเดินทางท่องเที่ยว งานเลี้ยงสังสรรค์ หรือการพบปะกันอย่างพร้อมหน้าของสมาชิกในครอบครัว แต่สำหรับบางคนนั้น กลับเป็นช่วงเวลาของความโศกเศร้าที่ยากจะลืม เมื่อสมาชิกในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายจำต้องสังเวยชีวิตให้กับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาล

ถึงแม้ว่าการติดตามและรายงานข่าวอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์แต่ละปี จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่เคยชินกันไปแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตในแต่ละเทศกาล จะเห็นได้ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลยังคงเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะด้วยระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวที่เรียกกันว่าช่วง “7 วันอันตราย” มักจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวมโดยเฉลี่ยประมาณ 300 – 400 รายหรือเทียบได้กับการเสียชีวิต 1 รายในทุกครึ่งชั่วโมง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงถึงสองเท่าจากปกติ

ทั้งนี้ ปัญหาที่น่าวิตกคือความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้โดยตัวเลขดัชนีความรุนแรง (Severity Index) และ ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่
ที่มา: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ปี พ.ศ.

จำนวนอุบัติเหตุ

ผู้เสียชีวิต

ผู้บาดเจ็บ

ดัชนีความรุนแรง

ดัชนีการเสียชีวิต

2549

4,194

441

4,772

10.52

8.46

2550

4,456

449

4,943

10.08

8.33

2551

4,475

401

4,903

8.96

7.56

2552

3,824

367

4,107

9.60

8.20

2553

3,534

347

3,827

9.82

8.31

2554

3,497

358

3,750

10.24

8.71

2555

3,093

321

3,375

10.86

9.05

2556

3,176

365

3,329

11.49

9.88

2557

3,174

366

3,345

11.53

9.86

2558 2,997 341 3,117 11.38 9.86

 

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์
ที่มา: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ปี พ.ศ.

จำนวนอุบัติเหตุ

ผู้เสียชีวิต

ผู้บาดเจ็บ

ดัชนีความรุนแรง

ดัชนีการเสียชีวิต

2549

         5,327

            485

         7,287

          9.10

          6.24

2550

         4,274

            361

         4,805

          8.45

          6.99

2551

         4,243

            368

         4,801

          8.67

          7.12

2552

         3,977

            373

         4,332

          9.38

          7.93

2553

         3,516

            361

         3,802

        10.27

          8.67

2554

         3,215

            271

         3,476

          8.43

          7.23

2555

         3,129

            320

         3,320

        10.23

          8.79

 2556

         2,828      

            321     

         3,040  

        11.35

          9.55

 2557

         2,992      

            322     

         3,225  

        10.76

          9.08

 2558

         3,373      

            364     

         3,559  

        10.79

          9.28