สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยกับการบังคับใช้กฎหมาย

เขียนโดย webmaster เมื่อ

ไฟล์นำเสนอในเวทีเสวนา หัวข้อ "สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยกับการบังคับใช้กฎหมาย" โดยมูลนิธิไทยโรดส์ จากงานสัมมนาอุบัติเหตุทางถนนระดับชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดได้แล้วจากหน้าคลังความรู้