ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ

การขับรถฝ่าไฟแดงถือเป็นความผิดจราจรที่ร้ายแรง เพราะเป็นการกระทำที่อันตราย แต่ก็มีคนขับรถจำนวนไม่น้อยที่ชอบปฏิบัติเมื่อมีโอกาส ไม่เว้นแม้แต่ในทางแยกที่มีกล้องติดอยู่

 

ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

จากสถานการณ์อุบัติเหตุฝ่าสัญญาณไฟจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางกองบังคับการตรวจจราจรได้มีการนำ“ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร” ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบควบคุมสั่งการจราจรชนิดหนึ่งที่ติดกล้องถ่ายภาพบนทางแยกในกรุงเทพ สามารถถ่ายภาพและจัดส่งภาพผู้กระทาผิดเมื่อขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อออกหมายเรียกให้ผู้กระทาผิดมาเสียค่าปรับ

จากสถิติข้อมูลการจับกุมผู้ขับขี่รถฝ่าสัญญาไฟจราจรหลังจากมีการติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพฯ เพียง 2 เดือน พบว่า มีผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรกว่า 100,000 ราย ซึ่งหมายความว่ามีผู้ขับขี่รถฝ่าสัญญาณไฟจราจร เฉลี่ยวันละ 2,000 ราย แต่จากสถิติการจับกุมผู้ขับขี่ที่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาไฟจราจรล่าสุด ของกองบังคับการตำรวจจราจร ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบว่า มีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาไฟและมีการส่งหมายเรียกเสียค่าปรับทั้งหมด 42,437 ราย โดยเฉลี่ยมีผู้กระทำผิดลดลงเหลือเพียงวันละกว่า 200 ราย

 เอกสารอ้างอิง