รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2561-2564

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2561-2564
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ผู้สนับสนุน: 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2565
สรุปย่อ: 

มาตรการ "ปิดเมือง" อันมีผลกระทบรุนแรงกว้างไกลทางเศรษฐกิจจึงเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ในด้านหนึ่งมาตรการนี้ทำให้ตัวเลขความปลอดภัยทางถนนดีขึ้นเด่นชัด คล้ายคลึงกับเมื่อคลื่นสึนามิถล่มภาคใต้เมื่อปีใหม่ 2547 ในทางวิชาการการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ระดับนี้ต่อตัวเลขความปลอดภัยทางถนนเป็นคำอธิบายที่ยากจะโต้แย้ง และเชื่อว่าคงไม่มีใครประสงค์ให้เกิดสิ่งนี้เพื่อแลกกับตัวเลขความปลอดภัยทางถนนที่ดูดีขึ้น ซึ่งในรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้พบตัวเลขความปลอดภัยทางถนนบางด้านที่ดูดีขึ้น เช่น เรื่องขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ นี่ใช่หรือไม่ว่าเป็นผลจากจำนวนการตรวจจับความเร็วของตำรวจเพิ่มขึ้น ข้อโต้แย้งคือ ก) จับได้แล้วลงโทษจริงแค่ไหน คำตอบที่แสดงไว้ในรายงานชิ้นนี้คือ ลงโทษ (ปรับเงิน) ได้เพียง 1 ใน 5เท่านั้น ข) การตรวจจับครอบคลุมกว้างขวางแค่ไหน คำถามนี้ก็เป็นทำนองเดียวกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคถ้ายังครอบคลุมไม่ถึงระดับที่เกิดภูมิคุ้มกันแพร่หลายเพียงพอ (Herd Immunity) ย่อมป้องกันโรคไม่ได้ น่าเสียดายว่าประเด็นหลังนี้ไม่ปรากฏตัวเลขในรายงานนี้ แต่พอจะอนุมานได้ว่า ตัวเลขตรวจจับสูงสุดแปดล้านครั้ง (เมื่อปี 2564) ยังห่างไกลมากจากตัวเลขจำนวนยานยนต์จดทะเบียนกว่ายี่สิบล้านคัน 

ดาวน์โหลดไฟล์:
rs_book_2561-2564_final.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 2,460 ครั้ง)