สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง 1,000 ล้านลิตร

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง หมายถึง สัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตที่ปรากฏในสถิติคดีคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในภาคการจราจรและขนส่งทั่วประเทศ 1 ล้านลิตร

แหล่งข้อมูล

1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคการจราจรและขนส่ง 1,000 ล้านลิตร ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25610.22
25620.24
25630.26
25640.23
25650.30