สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
256115,383
256216,148
256315,878
256413,785
256514,858