สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน หมายถึง จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

แหล่งข้อมูล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
25612,651
25622,704
25632,837
25642,302
25652,322