สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม

สถิติและข้อมูลระดับประเทศ

อุบัติเหตุทางถนน

อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก

แหล่งข้อมูล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูลสถิติในช่วงปี
ถึง

อุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565

ปี พ.ศ.ทั่วประเทศ
2561103,261
256299,087
256393,326
256499,855
256584,233