รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2559-2560

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี 2559-2560
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ผู้สนับสนุน: 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2562
สรุปย่อ: 

รายงานสถานการณ์ถนนปลอดภัยในมือท่านเล่มนี้ นับเป็นผลงานต่อเนื่องของทีมงานไทยโรดส์มายาวนาน ด้วยคุณภาพที่ต่อเติมไม่หยุดยั้ง ในฉบับนี้ท่านจะได้รับรู้ภาพกว้าง เคียงคู่กับกรณีศึกษาเจาะลึกรายประเด็นที่มีความสำคัญ ต่อการฉายแสงสว่างให้กับการพัฒนาการเดินทางขนส่งบนถนนไทยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้อ่านที่สนใจความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการนโยบายมหภาค ประสบการณ์ของท่านอาจชวนให้ตระหนักว่าการประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ตรงไปตรงมาเพราะการตัดสินใจนโยบายเกี่ยวข้องกับมุมมองต่างกันระหว่างฝ่ายต่างๆ อันสืบเนื่อง จากจุดยืนต่างกัน การอำนวยให้กระแสจราจรคล่องตัวมักเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าที่ หลายฝ่ายเห็นตรงกัน จึงกำหนดให้ตำารวจต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากกว่าความปลอดภัย

ดาวน์โหลดไฟล์:
rs_book_59-60_final_resize.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 4,192 ครั้ง)