แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2557
สรุปย่อ: 

“แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์พฤติกรรมและแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในระดับจังหวัด และเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทางด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละภูมิภาค สามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลฐานสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ ในระดับจังหวัด เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น เอกสารชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากผลการสำรวจหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2553-2556 พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการสำรวจ ออกมาในรูปแบบรายจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์:
helmet_usage_trend_northeast.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 983 ครั้ง)