อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2553-2555

เขียนโดย webmaster เมื่อ 31 Aug 13
ชื่อเอกสาร:
อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2553-2555
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2556
สรุปย่อ: 

สรุปผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 จำแนกรายภาค ทั้งในเขตเมืองและเขตชุมชนชนบท รวมถึงการจัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงสุดและต่ำสุด โดยมูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน สถาบันอุดมศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์:
helmetuse53-55.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 808 ครั้ง)