ข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดปัญหาเรื่องการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

เขียนโดย webmaster เมื่อ 11 Mar 11
ชื่อเอกสาร:
ข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดปัญหาเรื่องการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเอไอที
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2554
สรุปย่อ: 

สรุปข้อมูลตัวเลขจากผลงานวิจัยและการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการสวมหมวกนิรภัยในประเทศไทย ได้แก่ ประสิทธิผลของการสวมหมวกนิรภัยที่ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิต อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 สาเหตุสำคัญของการไม่สวมหมวกนิรภัย และการรับรู้ต่อกฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย

ดาวน์โหลดไฟล์:
helmet_fact_sheet_v4.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 2,830 ครั้ง)