แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก

เขียนโดย webmaster เมื่อ
ชื่อเอกสาร:
แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2557
สรุปย่อ: 

“แนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ปี 2553-2556 รายจังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์พฤติกรรมและแนวโน้มการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในระดับจังหวัด และเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทางด้านความปลอดภัยทางถนนในแต่ละภูมิภาค สามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลฐานสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ ในระดับจังหวัด เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากยิ่งขึ้น เอกสารชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากผลการสำรวจหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี 2553-2556 พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการสำรวจ ออกมาในรูปแบบรายจังหวัด เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก และสระแก้ว

ดาวน์โหลดไฟล์:
helmet_usage_trend_centraleast.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 994 ครั้ง)