ผลการสำรวจการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

เขียนโดย webmaster เมื่อ 17 Dec 14
ชื่อเอกสาร:
ผลการสำรวจการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
แหล่งที่มา/จัดทำโดย: 
มูลนิธิไทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ปีที่จัดทำเผยแพร่: 
2557
สรุปย่อ: 

ผลการสำรวจ “การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการอัตราการเปิดไฟหน้าในรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นยานพาหนะที่มีจำนวน จดทะเบียนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยส่วนใหญ่อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์มักเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และมีดัชนีความรุนแรงสูงสุด ดังนั้นการเปิดไฟฟ้าหน้าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จึงมีความสำคัญเนื่องจากสามารถเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่น ในการสังเกตรถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ร่วมกันบนท้องถนน หลายภาคส่วนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่เปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์และสวมหมวกนิรภัย รวมไปถึงการส่งเสริมผลิตรถจักรยานยนต์ให้มีการเปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องยนต์ดังนั้นมูลนิธิไทยโรดส์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวและถือเป็นหนึ่งตัวชี้วัดสถานการณ์ของความการปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย สำหรับการศึกษาการเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการนำข้อมูลภาพถ่ายวิดีโอจากการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 ด้วยวิธีการสังเกตในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และชุมชนชนบท รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด มาทำการประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสถานการณ์การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ขณะขับขี่ในช่วงเวลากลางวัน

ดาวน์โหลดไฟล์:
mc_headlight_report_final.pdf
(จำนวนดาวน์โหลด 590 ครั้ง)